Oljesugar mobila

Oljesug med sugsonder, 230V
Spilloljebehållare sugfunktion 24 liter
Spilloljebehållare sugfunktion 16 l flera vätskor
Spilloljebehållare sugfunktion 65 l
Spilloljebehållare sug- & gravidationfunktion 90 l
Vakuum oljesug 115 liter med skål pantograf
Vakuum oljesug 115 liter med skål och förkammare
Vakuum oljesug 115 liter med skål pantograf
Vakuum oljesug 65 liter med skål pantograf
Spilloljebehållare sug- & gravidation 115 l förkam
Spilloljebehållare sug & gravidationfunktion 115 l
Spilloljebehållare sug- & gravidation 90 l förkam.
Spilloljebehållare sug- & gravidation 65 l förkam.
Spilloljebehållare sug- & gravidationfunktion 65 l
Spilloljebehållare sugfunktion 115 l förkammare
Spilloljebehållare sugfunktion 115 l
Spilloljebehållare sugfunktion 90 l med förkammare
Spilloljebehållare sugfunktion 90 l
Spilloljebehållare sugfunktion 65 l med förkammare