Fettmätare & utloppsventiler

Pulsgivare K200HP IG 1/8,1400 puls/l
Digital fettmängdsmätare 0-2500 g/min