Oljebar

Kran för oljebar
Rea
Oljebar med 3 utlopp utan mätare
Oljebar med 3 utlopp med mätare