Avfettningspumputrustningar

Luftdriven pumputrustning för avfettning mm
Elektrisk avfettningspump med slang & sprayhandtag
Luftdriven pumputrustning för avfettning
Blandningsutr. med membranpump 25 lit/min
Blandningsutr. med membranpump 25 l/min 90 l tank
Blandningsutr. med membranpump 25 lit/min
Blandningsutr. med membranpump 8 lit/min
Kemikalieutrustning manuell 0,35lit/slag
Blandningspumputrustning 50/50% för fat
Blandningspumputrustning 50/50% för containeransl.