Visselblåsarfunktion

Om funktionen

Som ett dotterbolag till Bergman & Beving ser vi behovet av en visselblåsarfunktion, det vill säga ett sätt att kommunicera med bolaget gällande felaktigt agerande i dotterbolagen och i koncernen som helhet, och att rapporteringen är anonym.

För att säkerställa anonymitet för visselblåsarfunktionen använder vi en extern partner, Whistle B.

  • Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk:

    Formulär