Magnetventiler Tryckluft

Ex-skydd 24-230VAC/DC för analog givare
Magnetventil tryckluft 24VDC   G1/4"
Magnetventil tryckluft  24VDC  G1/2"inv
Magnetventil tryckluft 24VAC/DC Ex. G1/4"