Germ AB är ett svenskt specialistföretag som tillhandahåller kvalitetsprodukter och helhetslösningar för professionell och miljöanpassad hantering av smörjmedel och vätskor. Företaget har funnits på marknaden i mer än 30 år och omsatte drygt 45 miljoner år 2020 och har idag 13 heltidsanställda. Germ AB satsar på snabba leveranser, oftast direkt från eget lager. Företagets kunder är till största del återförsäljare. Germ AB har hela Sverige som marknad och levererar även till övriga Norden.

Kunden i centrum

Vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer. Därför ser vi det som helt avgörande att våra kunder ser oss som en bra leverantör. I klartext innebär det att vi alltid tar oss tid att hjälpa och råda våra kunder med den kunskap som vi besitter. Vår strävan är att upprätta en personlig kontakt med dig som samarbetspartner.

Miljö- och kvalitetspolicy

Germ AB skall vara en ledande partner i Norden med ett brett sortiment inom området olja, fett, diesel och vätskehantering. Vår styrka är vår kunskap om kundanpassade system för säker oljehantering. För detta strävar vi hela tiden efter att erbjuda en hög servicegrad och tillgänglighet samt produkter som motsvarar högt satta miljö- och kvalitetskrav.

Detta gör vi genom att:

  • Tillmötesgå kundens behov och förväntningar på bästa sätt och skapa lösningar som passar kunden.
  • Tillhandahålla varor i rätt tid, på rätt plats och med förväntad kvalitet.
  • Vår personal är engagerad och kompetent samt har förmåga att förstå kundens och samhällets krav avseende miljö och kvalitet.
  • Vi arbetar för ständiga förbättringar i företagets samtliga processer och genom att lära av våra misstag.
  • Göra rätt från början. 
  • Vår verksamhet följer tillämpliga lagkrav.

Germ.se använder cookies för att sidan ska visas korrekt
för dig som besökare. Fortsätter du använda våra
tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen
av cookies, i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer