Fluidmanagementsyste

Välj underkategori

Ta kontroll över dina vätskor med ett fluidmanagement system. Med våra system får du full koll på samtliga tappningar, man kan se vem som tappat vätskan, hur mycket och när det gjordes. Detta eliminerar helt och hållet allt svinn som annars är vanligt på en verkstad.

Available
Pulse

Pulse Remote Extender

17F878
7 835,00 kr
Möjliggör att du kan använda Pulse i flera byggnader. Denna förstärkare behöver ha tillgång samma nätverk som Hubben är inkopplad på. Den tar emot signalen via trådburen LAN-kabel eller Wifi. Klarar av 20 enheter per förstärkare.
Available
Matrix

Matrix ansl. kabel 4 led. 24

119572
83,50 kr
Anslutningskabel till transceiver. Behövs när avståndet mellan datorn och transceivern är längre än 5 meter.
Available
Lubemaster

Lubemaster

LUBEMASTER
0,00 kr
LUBE-Mastersystemet ger exakt mätning och dosering av olja, kylarvätskor och spolarvätska för fordonsverkstäder och industriella applikationer. Integreras enkelt till ditt ekonomisystem. Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och ditt försäljnings- / lager- / faktureringssystemGenom att installera LUBE-master säkerställer du att ingen olja...
Available
Matrix

Matrix pumpkontroll

247436
10 830,00 kr
Pumpkontrollen ser till att göra systemet trycklöst då det inte används vilket förhindrar olyckor.
Available
Pulse

Pulse Extender

17F886
3 920,00 kr
Förstärkare av Pulse nätverkets signal. Enkel att installera bara att plugga in i ett eluttag. Klarar av 20 enheter.
Available
Matrix

MATRIX mäthandtag för olja

24H134
17 505,00 kr
Mätare med egen intelligens skickar information trådlöst till datorn. Upp till 300 st mätare kan anslutas till MATRIX.
Available
Pulse

Pulse Pac Control

24Z677
11 755,00 kr
Pumpkontrollen ser till att göra systemet trycklöst då det inte används vilket förhindrar olyckor. Hjälper även till att förstärka Pulse nätverkssignal.
Available
Pulse

Pulse Hub för integration

25D454
37 535,00 kr
Hjärnan i Pulse systemet. Men en hub och en mätare är man snabbt igång med sitt Pulsesystem.Räkna ut din förtjänst med PulseExtern länk
Available
Matrix

MATRIX mäthandtag med rörutlopp

24H140
17 505,00 kr
Mätare med egen intelligens skickar information trådlöst till datorn. Upp till 300 st mätare kan anslutas till MATRIX.
Available
Pulse

Pulse Hub utan integration

25D455
26 050,00 kr
Hjärnan i Pulse systemet. Men en hub och en mätare är man snabbt igång med sitt Pulsesystem.Räkna ut din förtjänst med PulseExtern länk
Available
Pulse

Pulse Mäthandtag Olja 30l/min

25M332
19 935,00 kr
Mätare med egen intelligens som skickar information trådlöst till en hub.Installation kräver i stort sätt ingen störning på den dagliga verksamheten. Enkelt att bygga ut med fler mätare.Räkna ut din förtjänst med PulseExtern länk
Available
Pulse

Pulse Mäthandtag Glykol 30l/min

25M333
20 245,00 kr
Mätare med egen intelligens som skickar information trådlöst till en hub.Installation kräver i stort sätt ingen störning på den dagliga verksamheten. Enkelt att bygga ut med fler mätare.Räkna ut din förtjänst med PulseExtern länk
Available
Matrix

Matrix converter USB till RS422

255731
3 770,00 kr
Denna converter behövs om avståndet mellan dator och transceiver är längre än 5 meter. Den placeras mellan lågspänningskabeln och usb-kabeln.
Available
Pulse

Pulse Mäthandtag Olja 68l/min

25M338
21 275,00 kr
Mätare med egen intelligens som skickar information trådlöst till en hub.Installation kräver i stort sätt ingen störning på den dagliga verksamheten. Enkelt att bygga ut med fler mätare.Räkna ut din förtjänst med PulseExtern länk
Available
Matrix

Matrix tankövervakning

256285
10 265,00 kr
Tanknivåmätare övervakar nivån i en tank med ultraljud. Med denna installera d blir det möjligt att skicka beställningar av olja till oljeleverantören. D en kan även övervaka spilloljetank och automatiskt beställa tömning
Available
Pulse

Pulse Mäthandtag Växellådsolja 19l/min

25M341
20 245,00 kr
Mätare med egen intelligens som skickar information trådlöst till en hub.Installation kräver i stort sätt ingen störning på den dagliga verksamheten. Enkelt att bygga ut med fler mätare.Räkna ut din förtjänst med PulseExtern länk
Available
Matrix

Matrix mjukvara Premier

256634
24 450,00 kr
Mjukvara premium som installeras på en lokal dator där Matrix ska köras.Information MatrixEtt modernt och flexibelt radio system för påfyllnad och lagerstyrning av oljeprodukter samt ren glykol. Matrix är ett användarvänligt och erbjuder en enastående flexibilitet . Mycket lätt att anpassa till just Era unika behov för kontroll av olja och glykol. Med...
Available
Pulse

Pulse Mäthandtag Spolarvätska 30l/min

25M343
19 320,00 kr
Mätare med egen intelligens som skickar information trådlöst till en hub.Installation kräver i stort sätt ingen störning på den dagliga verksamheten. Enkelt att bygga ut med fler mätare.Räkna ut din förtjänst med PulseExtern länk
Available
Matrix

Matrix mjukvara Professionell

256635
14 020,00 kr
Mjukvara professionell som installeras på en lokal dator där Matrix ska köras.Information MatrixEtt modernt och flexibelt radio system för påfyllnad och lagerstyrning av oljeprodukter samt ren glykol. Matrix är ett användarvänligt och erbjuder en enastående flexibilitet . Mycket lätt att anpassa till just Era unika behov för kontroll av olja och glykol....
Available
Pulse

Pulse Tankövervakning

25M449
13 320,00 kr
Tanknivåmätare övervakar nivån i en tank med ultraljud. Med denna installerad blir det möjligt att skicka beställningar av olja till oljeleverantören. Den kan även övervaka spilloljetank och automatiskt beställa tömning.
Available
Matrix

Matrix Transceiver

257464
8 635,00 kr
Transievern sänder och tar emot information från mätare/ tankar och pumpkont roll och vidarbefodrar informationen till arbetstationen. En transiever täck er i det flesta fall upp till 1200 m2 lokalyta. En transiever kan hantera up p till 300 utloppspunkter

Germ.se använder cookies för att sidan ska visas korrekt
för dig som besökare. Fortsätter du använda våra
tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen
av cookies, i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer