Visselblåsarfunktion - NO

Om funksjonen

Som datterselskap av Bergman & Beving ser vi behovet for en varslerfunksjon, det vil si en måte å kommunisere med selskapet om feilhandlinger i datterselskapene og i konsernet som helhet, og at rapporteringen er anonym.

For å sikre anonymitet for varslerfunksjonen bruker vi en ekstern partner, Whistle B.

  • Følg lenken nedenfor for å få tilgang til vår eksterne varslerfunksjon. Det er mer informasjon på flere språk:

    Skjema