Personvernerklæring

Här nedan följer vår personuppgiftspolicy och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar. 

1. Varför vi samlar in personuppgifter
2. Vilka uppgifter vi behandlar
3. Hur uppgifterna hanteras
4. Dina rättigheter och val
5. Kontakt 

1. Varför vi behandlar personuppgifter

Germ AB samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och syfte kan sammanfattas i två punkter: 

 • För att leverera god service och kvalitativa produkter efter kundens behov.
 • För att få information om hur vi kan förbättras.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar

De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med beställningar av våra produkter, kontakt vid rådgivning, anmälan till våra nyhetsbrev eller andra kampanjer när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt. Vi behandlar personuppgifter, det vill säga namn, befattning, mail, telefonnummer och e-mailadress på tidigare kunder.

3. Hur uppgifter hanteras

Uppgifterna lagras i vårt affärssystem Garp. Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre önskar ta del av nyhetsbrev och erbjudanden. 

Rättslig grund

De uppgifter som sparas är enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och förordningar, däribland Bokföringslagen. 

Hur länge dina uppgifter sparas

Germ AB följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter. 

Vilka vi delar personuppgifter med

Germ AB använder sig av tredjepartsaktör (logistikfirmor och dokumenthanteringssystem) som hjälper oss i leverans av produkter. När vi delar dina uppgifter med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas i massmarknadsföring.

4. Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. 

Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter

Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.  

Ta bort dina personuppgifter

Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter. 

Bli informerad om vilka uppgifter vi har

Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. 

Återkalla ditt samtycke

Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter. 

Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av Germ AB har du rätt att kontakta Datainspektionen.

5. Kontakt

Germ AB
Företagsvägen 12
911 35 Vännäsby

Tel: 0935-124 40

E-mail: info@germ.se

Du kan alltid stole på

 • Kundespesifikke løsninger

  Vi støtter deg gjennom hele prosessen, fra prospekt til ferdig verksted. Du forteller oss dine behov, vi utarbeider et tilbud spesielt tilpasset deg. Vi utfører installasjonen

 • Kundespesifikke løsninger

  Vi støtter deg gjennom hele prosessen, fra prospekt til ferdig verksted. Du forteller oss dine behov, vi utarbeider et tilbud spesielt tilpasset deg. Vi utfører installasjonen

 • Kundespesifikke løsninger

  Vi støtter deg gjennom hele prosessen, fra prospekt til ferdig verksted. Du forteller oss dine behov, vi utarbeider et tilbud spesielt tilpasset deg. Vi utfører installasjonen