Spolarvätskepumputrustningar

Pumputrustning Kem 1:1

Pumputrustning Kem 1:1

Beställd till lager
Manuell påfyllningspump 0,5 lit/slag
Kempumputrustning för IBC 1:1 pump
Pumputrustning för IBC-container
Blandningsutr. med membranpump 8 lit/min
Pumputrustning för IBC-container 2 anslutningar
Blandningsutr. med membranpump 25 l/min 90 l tank
Blandningspumputrustning 50/50% för containeransl.
Blandningspumputrustning 50/50% för fat
Kemikalieutrustning manuell 0,35lit/slag
Blandningsutr. med membranpump 25 lit/min
Blandningsutr. med membranpump 25 lit/min