Snabbkopplingar Tema

Välj underkategori
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona eliminator IG 1"

TEMA 10011
968,00 kr (C)
Tema snabbkoppling, för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förz inkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtliga hon or- med undanta...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hane eliminator IG 1"

TEMA 10021
472,00 kr (C)
Tema snabbkopplingsnippel för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing , förzinkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtli ga honor- med u...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 1/4"

TEMA 1300
151,50 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR). Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 1/4" enhands

TEMA 1300E
203,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/ mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplinge n kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR) T emperaturområde: -40°C till +100°C Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel UG 1/4

TEMA 13210
40,30 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 1/4" enhands

TEMA 1600
202,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR)Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 3/8" enhands

TEMA 1600B
202,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR). Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 1/2" enhands

TEMA 1600F
207,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR)Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel UG 1/8"

TEMA 16110
43,20 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel UG 1/4"

TEMA 16210
34,85 kr (C)
Nippel i mässing.Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel IG 1/4"

TEMA 16410
40,85 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel IG 3/8"

TEMA 16420
50,50 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 3/8"

TEMA 1800
233,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR). Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 1/2"

TEMA 1800B
238,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR). Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 3/8" enhands

TEMA 1800E
306,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/ mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR). Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 3/8"

TEMA 1800N
238,00 kr (C)
Snabbkoppling i material stål/mässing (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för luft, med avstängningsventiler. Tätningar: Nitril (NBR)Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel UG 1/4"

TEMA 18110
48,95 kr (C)
Nippel i stål. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel UG 3/8"

TEMA 18210
64,00 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel UG 1/2"

TEMA 18220
77,00 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel IG 3/8"

TEMA 18410
78,50 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel IG 3/8"

TEMA 18410MN
134,00 kr (C)
Nippel i stål. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar. För vatten, olja, bensin med ventil.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel IG 1/2"

TEMA 18420
95,00 kr (C)
Nippel i mässing. Nippeln kan användas för vatten och luft. Temperaturområde: -40°C till +100°C. Arbetstryck: 30 bar.
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 1/4"

TEMA 2510
230,00 kr (C)
Tema snabbkoppling för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förzi nkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Kopplingen ha r säkerhetsrin...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel IG 1/4"

TEMA 2520
148,50 kr (C)
Tema snabbkoppling för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förzi nkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Kopplingen ha r säkerhetsrin...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona eliminator IG 3/8"

TEMA 3811
422,00 kr (C)
Tema snabbkoppling, för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förz inkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtliga hon or- med undanta...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hane eliminator IG 3/8"

TEMA 3821
254,00 kr (C)
Tema snabbkopplingsnippel, för hydraulik och vätskor, i material stål/mässin g, förzinkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtl iga honor- med ...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona eliminator IG 1/2"

TEMA 5011
429,00 kr (C)
Tema snabbkoppling, för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förz inkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtliga hon or- med undanta...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel hane eliminator IG 1/2"

TEMA 5021
286,00 kr (C)
Tema snabbkopplingsnippel för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förzinkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtliga honor- med unda...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona IG 1/2" (lantbruks)

TEMA 5510
192,50 kr (C)
Tema snabbkoppling för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förzi nkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Tätningar nit ril (NBR). Tem...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel hane IG 1/2" (lantbruks)

TEMA 5521
150,50 kr (C)
Tema snabbkopplingsnippel för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing , förzinkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Tätnin gar nitril (NB...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkoppling hona eliminator IG 3/4"

TEMA 7511
675,00 kr (C)
Tema snabbkoppling, för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing, förz inkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtliga hon or- med undanta...
Available
Snabbkopplingar Tema

Snabbkopplingsnippel hane eliminator IG 3/4"

TEMA 7521
399,00 kr (C)
Tema snabbkopplingsnippel för hydraulik och vätskor, i material stål/mässing , förzinkat-kromaterat, (rostskyddsbehandlat). Snabbkopplingen kan användas för bl a oljor, diesel, vatten och andra vätskor samt gaser och ånga. Samtli ga honor- med u...

Germ.se använder cookies för att sidan ska visas korrekt
för dig som besökare. Fortsätter du använda våra
tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen
av cookies, i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer