Pumputrustningar

Välj underkategori
Available
Handdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för 20-60 liters fat med vagn

30050
3 590,00 kr (A)
Komplett utrustning bestående av dubbelverkande pump med 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Kapacitet max ca 0,25 liter / dubbelslag. Max viskositet på olja är SAE 240 olja vid +20º C.Hjul Ø 2 st 120 mm och 2 st 55 mm.  Pumpen kan ställas i ...
Available
Tömningsutrustning

Tömningsutrustning för bensin

45280
11 320,00 kr (C)
Utrustning med luftdriven pump avsedd för först och främst bensin och diesel, men kan givetvis användas för andra vätskor. Utrustningen består av en 1/1-fats vagn komplett med pump med vakuum manometer. 2 m sug-/ tryckslang samt sugrör Ø 8 &amp...
Available
Blandningspumpar

Blandningspumputrustning 50/50% för containeransl.

G-DD10C
15 515,00 kr (A)
Utrustningen används främst för blandning vatten / glykol men kan givetvis a nvändas för andra vätskor som skall blandas lika, viscositeten oberoende. Fö rdelen med denna utrustning är att blandningspumpen samtidigt används för bå de blandninge...
Available
Spilloljepumpar

Spilloljeutrustning för väggmontage

S-29050
10 295,00 kr (C)
Komplett utr. bestående av membranpump NDP 20-BAN, väggfäste samt anslutnin gsslang för luft inkl. snabbkoppling, smörjare, filter och luftregulator sam t sugslang (L=2000mm) med en kompl. snabbkoppling T2100V-1 och T2100H-3/4 m ed en inv. G3/4" g
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för fat 3:1 pump & 5m utloppsslang

13700
6 160,00 kr (A)
Pumputrustning med sugrör förberedd för mätare. UTRUSTNINGEN BESTÅ R AV   Pump Tryckluftsdriven pump 3:1 24G583 Sugsidan Sugrör monterat på pumpen 1 st Utlopp Utloppsslang 5 m Luft 1/4 inv. Naken, vi rekommender...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 17 liter handpump

13729
3 590,00 kr (A)
Komplett utrustning med 17 liters behållare med integrerat handtag. Utloppsslang med kulventil.
Available
Filterkärror

Transportabelt oljefilter med elektrisk pump 230V

PF-503
9 140,00 kr (A)
Mobil filterkärra med elektrisk pump för hydraulolja. Komplett med sug och tryckslang. Sugslang längd 2000 mm, Tryckslang längd 2000 mm. Användbar för oljor med viskositet upp till 2500 Cts. Renar upp till 25 liter/min. Filter 10 my nominellt som st...
Available
Elektriska pumputrustningar

Dieselpumputrust. 12V 25l/min automathandtag

CE10489
2 675,00 kr (D)
Dränkbar pump för diesel 12 Volt med automathandtag. Kabelklämmor med 4 m kabel och on/off-knapp. 4 meter utloppsslang med automathandtag. Finns med flera anpassningar. Flöde 25 liter/min.​
Available
Centralsmörjningspåfyllare

Påfyllningspump Centralsmörjsystem 16-20 kg

CP16
2 470,00 kr (A)
Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem. Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår. Avsedd för fettyp NLGI 00-2.Hinken ingår ej
Available
Nyheter

Self Service 100 MC 2.0 230V

SSMD-100
28 515,00 kr (D)
Ta kontroll över era Dieseltankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/tag...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 16 liter handpump

32016
2 945,00 kr (A)
Komplett pumputrustning inkl. behållare och 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Dubbelverkande pump som har en kapacitet av ca 0.25 l/dubbelslag. Utrustningen kan användas till olja upp till SAE 240 olja vid +200 C.Påfyllningstratt 24891 ingår.
Available
Tömningsutrustning

Vakuumsug kylvätska för fat

45650
21 770,00 kr (C)
Transportabel vakuumsug med luftdriven membranpump avsedd för först och främst kylvätska mm men kan givetvis användas för andra vätskor. Utrustningen består av en 1/1-fats vagn komplett med vätskesug, som suger direkt till ett 200 liters fat. Vak...
Available
Blandningspumpar

Blandningspumputrustning 50/50% för fat

G-DD10F
15 515,00 kr (A)
Utrustningen används främst för blandning vatten / glykol men kan givetvis a nvändas för andra vätskor som skall blandas lika, viscositeten oberoende. Fö rdelen med denna utrustning är att blandningspumpen samtidigt används för bå de blandninge...
Available
Vakuumsugar

Vakuumpump

22082
6 250,00 kr (C)
Fatmonterad driftsäker vacuumpump för snabbtömning av kylvätskor, färgslam, vatten, spillolja i verktygsmaskiner, färgboxar, motorer eller andra maskiner. Undertrycket regleras med en nålventil och visas på en manometer. När fatet är fullt vis...
Available
Spilloljepumpar

Tömningsautomat för spillolja med membranpump

S-29070
20 820,00 kr (C)
Komplett tank med flottörstyrd luftventil samt en tryckluftsdriven membranpump NDP-20-BAN. Tömningsautomaten ansluts till oljeledningen mellan spilloljeskålar och spilloljetank. Spilloljan kommer in i tömningsautomaten via rörledning från spilloljes...
Available
Filterkärror

Filterkärra med dubbla filter med 230 volts pump

PF-504
18 525,00 kr (A)
Filterkärra med många möjligheter, för god ekonomi och hög nyttjandegrad.Som standard levereras kärran med 2 st. DONALDSON 30 my och 10 my:s nominella filter med indikator, vilken visar när det är dags att byta filter. Utrustningen filtrerar i 2 s...
Available
Elektriska pumputrustningar

AdBlue/Diesel pumputrust. 12V 25l/min pistolventil

CE10490
2 910,00 kr (D)
Dränkbar pump för diesel och AdBlue/Urea 12 Volt med pistolventil. Kabelklämmor med 4 m kabel och on/off-knapp. 4 meter utloppsslang med pistolventil. Flöde 25 liter/min. Finns med flera anpassningar. ​
Available
Centralsmörjningspåfyllare

Påfyllningspump Centralsmörjsystem 16-20 kg:s

CP16FM
3 030,00 kr (A)
Samma variant som CP16 men med fatförskruvning i metall och ett medföljande följelock. Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem. Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventiler samt adapter med utv. G1/4" ingår. A...
Available
Tankstationer

Self Service 70 MC 2.0 230V AdBlue

SSMD-101
24 285,00 kr (D)
Ta kontroll över era AdBluetankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/tag...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 24 liter handpump

32024
3 385,00 kr (A)
Komplett pumputrustning inkl. behållare och 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Dubbelverkande pump som har en kapacitet av ca 0.25 l/dubbelslag. Utrustningen kan användas till olja upp till SAE 240 olja vid +200 C. Påfyllningstratt 24891 ingår...
Available
Vakuumsugar

Pneumatisk oljesug för väggmontage alt på kärra

45100
8 180,00 kr (C)
Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel, glykol ur fordon typ bilar, båtmotorer m.m.Utrustningen kan fås monterad på kärra med slangupprullare om så önskas. Utrustningen bör användas vid oljetemperature...
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 8 lit/min

GM-517
9 970,00 kr (C)
Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblandningsvätskan. Den färdigblandade vä...
Available
Tömningsutrustning

Tömningsutrustning spillolja membranpump HYTREL

S-29080
10 725,00 kr (C)
Tömmningsutrustning med fäste för IBC-montage. Utrustningen är anpassad för att tömma exempelvis: Skurmaskiner, spilloljekärl , dunkar, tankar och andra produkter. När IBC-container fyllts skickar man det förslagsvis för destruktion. Utrustning...
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Pumputrustning röranslutning 3:1, 5m utloppsslang

13710
6 975,00 kr (A)
Pumputrustning för väggmontage, föreberedd för mätare UTRUSTNINGEN BESTÅR AV   Pump T ryckluftsdriven pump 3:1 24G577 Sugsi dan Sugslang 3/4" 2.0 meter 1 st < tr> Utlopp Utloppsslang 5 m Luft 1/4 inv. Naken, vi reko...
Available
Elektriska pumputrustningar

Dieselpumputrustning 35l/min 230V komplett

CE8638
3 385,00 kr (C)
Komplett 230 Volts dieselpumputrustning för fat med 4 meter anslutningskabel. 6 meter utloppsslang. Pistolventil. 35 liter/min. Integrerad handpump för priming. Pumpen klarar diesel och biodiesel. 2&#34; och M64x4 fatanslutning som passar många fat på...
Available
Handdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för 20 liters hink

COP-25G
1 275,00 kr (A)
Pump med fäste för 16-20 liter standardhink. Hållaren kan anpassas inom Ø-områdena 290 - 345 mm. Pumpen är speciellt anpassad för tjockare oljor typ SAE 80/90 och liknande. Längd sugrör är 450 mm. Kapacitet per/slag ca 0,25 liter. 1,5 m 3/8&#34;...
Available
Centralsmörjningspåfyllare

Påfyllningspump Centralsmörjsystem 16-20 kg

CP16H
2 575,00 kr (A)
Handdriven fettpump med bärhandtag för påfyllning av centralsmörjsystem. Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventiler samt adapter med utv. G1/4&#34; ingår. Avsedd för fettyp NLGI 00-2.Hinken ingår ej
Available
Nyheter

Dieselutrustning Cube 70 MC 2.0

SSMD-110
20 495,00 kr (D)
Ta kontroll över era Dieseltankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/tag...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 65 liter handpump

32065
5 670,00 kr (A)
Kompletta pumputrustningar inkl. behållare om 65 liter och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med oljeventil. Dubbelverkande handpump, med tre inställningsmöjligheter vilket ger en kapacitet av max. 0,25 l/dubbelslag. Utrustningen är anpassad för påfyllning...
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 25 lit/min

GM-518
13 170,00 kr (C)
Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblandningsvätskan. Den färdigblandade vä...
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Pumputrustning 3:1 för väggmontage

13711
8 140,00 kr (A)
Pumputrustning för väggmontage med sugslang för röranslutning. UTRUSTNINGEN BE STÅR AV   Pump Tryckluftsdriven pump 3:1 24G577 Sugsidan Sugrörsats för 1/1-fat, 2,0 m slang 1 st Utlopp Utloppsslang 1,5 m ansl gänga inv...
Available
Elektriska pumputrustningar

Dieselpumputrustning 30l/min 12V komplett

CE8640
3 705,00 kr (C)
Komplett 12 Volts dieselpumputrustning för fat med 4 meter anslutningskabel. 6 meter utloppsslang. Pistolventil. 30 liter/min. Integrerad handpump för priming. Pumpen klarar diesel och biodiesel. 2&#34; och M64x4 fatanslutning som passar många fat på ...
Available
Handdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för 20 liters hink med vagn

COP-25V
1 970,00 kr (A)
Pump, inkl. fäste för 16-20 liter standardhink. Hållaren kan anpassas inom Ø-områdena 290 - 345 mm. Pumpen är speciellt anpassad för tjockare oljor typ SAE 80/90 och liknande. Utrustningen är monterad på vår vagn 12-2205,
Available
Centralsmörjningspåfyllare

Påfyllningspump Centralsmörjsystem 16-20 kg proffs

CP19
3 600,00 kr (C)
Handpump för påfyllnad av I första hand fett i centralsmörjsystem men även för påfyllnad av andra trögflytande oljor och fetter. Pumpen är av högsta kvalitet fabrikat RAASM och tillverkad för att användas i ”tuffa miljöer” . 6 års produ...
Available
Tankstationer

Dieselutrustning Cube 90 MC 2.0

SSMD-111
21 690,00 kr (D)
Ta kontroll över era Dieseltankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/tag...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 16 liters behållare

33016
3 695,00 kr (A)
Komplett utrustning inkl. behållare med bärhandtag och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med oljeventil. Behållaren fylls med tryckluft ( max 10 bar ). Påfyllningstratt ingår.*Kapacitet med SAE 80W/140 olja vid +40 C.
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 25 l/min 95 l tank

GM-519
14 535,00 kr (C)
Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex. avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblandningsvätskan. Den färdigblandade v
Available
Vakuumsugar

Maskintömmare vakuum för fatmontage

ME200-W
5 595,00 kr (C)
Maskintömmaren är en vätskesug som suger direkt till ett standardfat. Vacuumpumpen monteras i fatets 3/4” hål och sugslangen med tillbehör i 2” hålet. Anslut tryckluft och utrustningen är klar att användas. Suglansen skall vara placerad under...
Available
Handdrivna pumputrustningar

Fettpumputrustning för 16-20kg:s plåthink ev plast

FP-16
1 600,00 kr (A)
Fettpump med bärhandtag för standard 16-20 kgs plåthink Ø 290-310 mm, höjd max 400 mm. 1,5 m 1/4" högtrycksslang med 4-backsmunstycke ingår samt fatloc k och följelock. Arbetstryck 240 bar. Pumprör Ø 25 mm. Kapacitet ca 1,2 g/sl ag.
Available
Elektriska pumputrustningar

Oljepumputr el pump för IBC förinställbar mätare

CONT1-ELFM
13 420,00 kr (A)
Pumputrustning med elektrisk 230V pump med containerfäste, komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan. Utloppsslang 5 meter med förinställbar digital mätare.För detaljerad specifikation sePump: Viscomat-70Handtag: 24F890
Available
Centralsmörjningspåfyllare

Påfyllningspump centralsmörjsystem 1/1-fat

CP200
3 245,00 kr (A)
Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem. Lämpad för 1/1-fat. Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventil och adapter. Avsedda för fettyp NLGI-2. Locket fästes med skruvar.Fatet på bilden ingår ej.
Available
Tankstationer

Piedestal till Cube

SSMD-112
2 225,00 kr (D)
Piedestal till SSMD-110 och SSMD-111OBSDen nedtonade pumputrustningen ingår inte med piedestalen.
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 24 liters behållare

33024
3 935,00 kr (A)
Komplett utrustning inkl. behållare med hjulställning och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med oljeventil. Behållaren fylls med tryckluft ( max 10 bar ). Påfyllningstratt ingår.*Kapacitet med SAE 80W/140 olja vid +40 C.
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 20 lit/min

RF-527
18 375,00 kr (C)
Blandningsutrustning i rostfritt stål!Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblan...
Available
Handdrivna pumputrustningar

Fettpumputrustning 16-20 kg:s förpackning

FP-16E
2 745,00 kr (A)
Robust handdriven fettpump för smörjunderhåll och service inom sektorerna fo rdon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri. Utrustningen är lä tt att bära. Bärhandtaget är integrerat i pumpen. 2 m 1/4" slang med hydrau l iskt munstycke...
Available
Vakuumsugar

Oljesug elektrisk, automatisk

PF-501
9 470,00 kr (C)
Automatisk sugpump 230 V, 750 Watt med vakuummeter för sugning av spillolja ur fordon typ bilar, båtmotorer m.m. Utrustningen bör användas vid oljetemp eraturer om ca. +60°C till +80°C. Anslut en sugsond passande det bilmärke du ska suga ur olja...
Available
Elektriska pumputrustningar

Oljepumputr el pump för IBC digital mätare

CONT1-ELM
12 120,00 kr (A)
Pumputrustning med elektrisk 230V pump med containerfäste, komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan. Utloppsslang 5 meter med digital mätare.För detaljerad specifikation sePump: Viscomat-70Handtag: 24F887
Available
Centralsmörjningspåfyllare

Påfyllningspump centralsmörjsystem 25 kg:s

CP25
2 420,00 kr (A)
Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem. Lämpad för 16-25 kgs förpackningar. Slang 1,5 m med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventil och adapter. Avsedda för fettyp NLGI-2. Locket kan fästas med både krokar och skruv ...
Available
Tankstationer

Väggfäste till Cube

SSMD-113
360,00 kr (D)
Väggfäste till SSMD-110 och SSMD-111
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 65 l tryckluftspump, digitalmätare

35265
9 675,00 kr (C)
Komplett utrustning inkl. behållare med bärhandtag. Pump 3:1 och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med digitaltmätare. Utrustningen är anpassad för påfyllning av oljor upp till SAE 240. Påfyllningstratt ingår.*Kapacitet med SAE 80W/140 olja vid +40 C.
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Komplett enhet för fyra oljor och spillolja

99-0004
61 255,00 kr (D)
Komplett enhet mobil eller stationär för fyra oljor och spillolja med uppsamlingskärl med plats för 4 fat.Stapelbar metall konstruktion i pulver lackerat stål. (Max 3 enheter på höjden.)Består av: - 4 st tryckluftsdrivna pumpar graco 24G583 för ...
Available
Vakuumsugar

Vakuumpumputrustning för fat.

S-29011
8 065,00 kr (C)
Komplett utrustning bestående av pump 22082 med kulventil och nålventil för reglering av luftflöde. Anslutningsslang för luft (inkl. snabbkoppling) samt en sugslang (L=2000mm) med en komplett snabbkoppling T2100V-1 och T2100H-3/4 med en inv. G3/4&#34...
Available
Centralsmörjningspåfyllare

Påfyllningspump C-smörjsystem 50 kg:s- 1/4-fat

CP60
2 720,00 kr (A)
Handdriven fettpump för påfyllning av centralsmörjsystem. Lämpad för 1/4-fat. Slang med snabbkoppling av jordbruksstandard med backventil och adapter. Avsedda för fettyp NLGI-2. Locket fästes med skruvar.
Available
Nyheter

Dränkpump Diesel 24 V

D24-DP
3 240,00 kr (C)
Dränkbar pump med stickpropp typ cigguttag. Utloppsventil 2,5 meter slang från krympslangen. Krympslangen är 1,5 meter med pumpen längst ner. Diameter pump 40 mm.Avsedd för: - Diesel
Available
Vakuumsugar

Sugsondssats för ME200-W

SME-200
1 715,00 kr (C)
Sugsondssats för ME200-W, för sugning av spillolja genom oljestickans hål. Flexibla sugsonder Ø 5,6,8 mm samt fasta sugsonder 6 och 8 mm ingår. Sugslang L=1,5 m.
Available
Elektriska pumputrustningar

Pumputrustning 230V för helfat

FAT1
8 065,00 kr (A)
Komplett utrustning för fat med en elektrisk 230 Volt pump. Välj bland rekommenderade tillbehör nedan.För detaljerad specifikation sePump: Viscomat-70

Germ.se använder cookies för att sidan ska visas korrekt
för dig som besökare. Fortsätter du använda våra
tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen
av cookies, i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer