Pumputrustningar

Välj underkategori

Germ AB är proffs på pumparutrustningar. Vi har ett brett sortiment av pumputrustningar och stor kunskap. Vi jobbar dagligen med kundunika lösningar och har stor erfarenhet kring våra produkter, så är du osäker på vilken lösning du behöver är du alltid välkommen att kontakta våra kunniga innesäljare.

Available
Handdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för 20-60 liters fat med vagn

30050
3 590,00 kr (A)
Komplett utrustning bestående av dubbelverkande pump med 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Kapacitet max ca 0,25 liter / dubbelslag. Max viskositet på olja är SAE 240 olja vid +20º C.Hjul Ø 2 st 120 mm och 2 st 55 mm.  Pumpen kan ställas i 4 olika utväxlingsförhållanden 1:1,5. 1:2,2. 1:3,6. 1:6,9.
Available
Tömningsutrustning

Tömningsutrustning för bensin

45280
11 320,00 kr (C)
Utrustning med luftdriven pump avsedd för först och främst bensin och diesel, men kan givetvis användas för andra vätskor. Utrustningen består av en 1/1-fats vagn komplett med pump med vakuum manometer. 2 m sug-/ tryckslang samt sugrör Ø 8 &12 mm. Anslutningsrör för slang Ø 6, 8,10 mm ingår. Jordkabel ingår. Utrustningen följer direktiven enligt...
Available
Blandningspumpar

Blandningspumputrustning 50/50% för containeransl.

G-DD10C
15 515,00 kr (A)
Utrustningen används främst för blandning vatten / glykol men kan givetvis a nvändas för andra vätskor som skall blandas lika, viscositeten oberoende. Fö rdelen med denna utrustning är att blandningspumpen samtidigt används för bå de blandningen och som pump för den färdigblandade vätskan. Utrustningen bes tår av luftdriven dubbelsugande membranpump...
Available
Spilloljepumpar

Spilloljeutrustning för väggmontage

S-29050
10 295,00 kr (C)
Komplett utr. bestående av membranpump NDP 20-BAN, väggfäste samt anslutnin gsslang för luft inkl. snabbkoppling, smörjare, filter och luftregulator sam t sugslang (L=2000mm) med en kompl. snabbkoppling T2100V-1 och T2100H-3/4 m ed en inv. G3/4" gänga i nippeln för anslutning till S 29090, 880-700 elle r spilloljevagn 40 6000 när du vill transportera...
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för fat 3:1 pump & 5m utloppsslang

13700
6 160,00 kr (A)
Pumputrustning med sugrör förberedd för mätare. UTRUSTNINGEN BESTÅ R AV   Pump Tryckluftsdriven pump 3:1 24G583 Sugsidan Sugrör monterat på pumpen 1 st Utlopp Utloppsslang 5 m Luft 1/4 inv. Naken, vi rekommenderar  FR1/SATS Övrigt Mätare/ventil köpes separat   Se rekommenderade tillbehör nedan.
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 17 liter handpump

13729
3 590,00 kr (A)
Komplett utrustning med 17 liters behållare med integrerat handtag. Utloppsslang med kulventil.
Available
Filterkärror

Transportabelt oljefilter med elektrisk pump 230V

PF-503
9 140,00 kr (A)
Mobil filterkärra med elektrisk pump för hydraulolja. Komplett med sug och tryckslang. Sugslang längd 2000 mm, Tryckslang längd 2000 mm. Användbar för oljor med viskositet upp till 2500 Cts. Renar upp till 25 liter/min. Filter 10 my nominellt som standard.
Available
Elektriska pumputrustningar

Dieselpumputrust. 12V 25l/min automathandtag

CE10489
2 675,00 kr (D)
Dränkbar pump för diesel 12 Volt med automathandtag. Kabelklämmor med 4 m kabel och on/off-knapp. 4 meter utloppsslang med automathandtag. Finns med flera anpassningar. Flöde 25 liter/min.​
Available
Tankstationer

Self Service 100 MC 2.0 230V

SSMD-100
28 515,00 kr (D)
Ta kontroll över era Dieseltankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/taggar. Även körda kilometer kan registreras vilket gör att man kan använda systemet för sin Ecodriving. Minnet...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 16 liter handpump

32016
2 945,00 kr (A)
Komplett pumputrustning inkl. behållare och 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Dubbelverkande pump som har en kapacitet av ca 0.25 l/dubbelslag. Utrustningen kan användas till olja upp till SAE 240 olja vid +200 C.Påfyllningstratt 24891 ingår.
Available
Tömningsutrustning

Vakuumsug kylvätska för fat

45650
21 770,00 kr (C)
Transportabel vakuumsug med luftdriven membranpump avsedd för först och främst kylvätska mm men kan givetvis användas för andra vätskor. Utrustningen består av en 1/1-fats vagn komplett med vätskesug, som suger direkt till ett 200 liters fat. Vakuumpumpen monteras i fatets ¾" hål och sugslang med tillbehör i 2" hålet.Anslut tryckluft och...
Available
Blandningspumpar

Blandningspumputrustning 50/50% för fat

G-DD10F
15 515,00 kr (A)
Utrustningen används främst för blandning vatten / glykol men kan givetvis a nvändas för andra vätskor som skall blandas lika, viscositeten oberoende. Fö rdelen med denna utrustning är att blandningspumpen samtidigt används för bå de blandningen och som pump för den färdigblandade vätskan. Utrustningen bes tår av luftdriven dubbelsugande membranpump...
Available
Vakuumsugar

Vakuumpump

22082
6 250,00 kr (C)
Fatmonterad driftsäker vacuumpump för snabbtömning av kylvätskor, färgslam, vatten, spillolja i verktygsmaskiner, färgboxar, motorer eller andra maskiner. Undertrycket regleras med en nålventil och visas på en manometer. När fatet är fullt visar en indikator detta och pumpen stoppas automatiskt. Anslutninggänga G2" i fatadapter ingår). Vikt 1,5 kg....
Available
Spilloljepumpar

Tömningsautomat för spillolja med membranpump

S-29070
20 820,00 kr (C)
Komplett tank med flottörstyrd luftventil samt en tryckluftsdriven membranpump NDP-20-BAN. Tömningsautomaten ansluts till oljeledningen mellan spilloljeskålar och spilloljetank. Spilloljan kommer in i tömningsautomaten via rörledning från spilloljeskålarna, grövre föroreningar avskiljs i ett grovfilter.När oljan stigit så mycket att flottören lyfts,...
Available
Filterkärror

Filterkärra med dubbla filter med 230 volts pump

PF-504
18 525,00 kr (A)
Filterkärra med många möjligheter, för god ekonomi och hög nyttjandegrad. Som standard levereras kärran med 2 st. DONALDSON 30 my och 10 my:s nominella filter med indikator, vilken visar när det är dags att byta filter. Utrustningen filtrerar i 2 steg. Filter 1 filtrerar ner till 30 my nominellt och filter 2 filtrerar ner till 10 my nominellt, för att...
Available
Elektriska pumputrustningar

AdBlue/Diesel pumputrust. 12V 25l/min pistolventil

CE10490
2 910,00 kr (D)
Dränkbar pump för diesel och AdBlue/Urea 12 Volt med pistolventil. Kabelklämmor med 4 m kabel och on/off-knapp. 4 meter utloppsslang med pistolventil. Flöde 25 liter/min. Finns med flera anpassningar. ​
Available
Tankstationer

Self Service 70 MC 2.0 230V AdBlue

SSMD-101
24 285,00 kr (D)
Ta kontroll över era AdBluetankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/taggar. Även körda kilometer kan registreras vilket gör att man kan använda systemet för sin Ecodriving. Minnet...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 24 liter handpump

32024
3 385,00 kr (A)
Komplett pumputrustning inkl. behållare och 2 m 1/2" utloppsslang med oljeventil. Dubbelverkande pump som har en kapacitet av ca 0.25 l/dubbelslag. Utrustningen kan användas till olja upp till SAE 240 olja vid +200 C. Påfyllningstratt 24891 ingår.
Available
Vakuumsugar

Pneumatisk oljesug för väggmontage alt på kärra

45100
8 180,00 kr (C)
Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel, glykol ur fordon typ bilar, båtmotorer m.m.Utrustningen kan fås monterad på kärra med slangupprullare om så önskas. Utrustningen bör användas vid oljetemperaturer om ca +60°C till +80°C. Pumpen har tätningar av PTFE. Pumpen ansluts till befintligt tryckluftssystem ( max 6...
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 8 lit/min

GM-517
9 970,00 kr (C)
Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblandningsvätskan. Den färdigblandade vätskan samlas i tanken som är försedd med nivåreglering, tanken rymmer ca 25 liter. Membranpumpen pumpar iväg...
Available
Tömningsutrustning

Tömningsutrustning spillolja membranpump HYTREL

S-29080
10 725,00 kr (C)
Tömmningsutrustning med fäste för IBC-montage. Utrustningen är anpassad för att tömma exempelvis: Skurmaskiner, spilloljekärl , dunkar, tankar och andra produkter. När IBC-container fyllts skickar man det förslagsvis för destruktion. Utrustningen har en tryckluftsdriven membranpump med membran av Buna-N vilket ger ett mångsidigt användande. Anslut...
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Pumputrustning röranslutning 3:1, 5m utloppsslang

13710
6 975,00 kr (A)
Pumputrustning för väggmontage, föreberedd för mätare UTRUSTNINGEN BESTÅR AV   Pump T ryckluftsdriven pump 3:1 24G577 Sugsi dan Sugslang 3/4" 2.0 meter 1 st < tr> Utlopp Utloppsslang 5 m Luft 1/4 inv. Naken, vi rekommen derar  FR1/SATS Fäste Väggfäste ingår 323010 Övrig t Mätare/ventil köpes separat...
Available
Elektriska pumputrustningar

Dieselpumputrustning 35l/min 230V komplett

CE8638
3 385,00 kr (C)
Komplett 230 Volts dieselpumputrustning för fat med 4 meter anslutningskabel. 6 meter utloppsslang. Pistolventil. 35 liter/min. Integrerad handpump för priming. Pumpen klarar diesel och biodiesel. 2&#34; och M64x4 fatanslutning som passar många fat på marknaden. 
Available
Handdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för 20 liters hink

COP-25G
1 275,00 kr (A)
Pump med fäste för 16-20 liter standardhink. Hållaren kan anpassas inom Ø-områdena 290 - 345 mm. Pumpen är speciellt anpassad för tjockare oljor typ SAE 80/90 och liknande. Längd sugrör är 450 mm. Kapacitet per/slag ca 0,25 liter. 1,5 m 3/8&#34; slang med vinklat utloppsrör ingår.
Available
Tankstationer

Dieselutrustning Cube 70 MC 2.0

SSMD-110
20 495,00 kr (D)
Ta kontroll över era Dieseltankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/taggar. Även körda kilometer kan registreras vilket gör att man kan använda systemet för sin Ecodriving. Minnet...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 65 liter handpump

32065
5 670,00 kr (A)
Kompletta pumputrustningar inkl. behållare om 65 liter och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med oljeventil. Dubbelverkande handpump, med tre inställningsmöjligheter vilket ger en kapacitet av max. 0,25 l/dubbelslag. Utrustningen är anpassad för påfyllning av oljor upp till SAE 240. Påfyllningstratt 24891 ingår.
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 25 lit/min

GM-518
13 170,00 kr (C)
Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblandningsvätskan. Den färdigblandade vätskan samlas i tanken som är försedd med nivåreglering, tanken rymmer ca 25 liter. Membranpumpen pumpar iväg...
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Pumputrustning 3:1 för väggmontage

13711
8 140,00 kr (A)
Pumputrustning för väggmontage med sugslang för röranslutning. UTRUSTNINGEN BE STÅR AV   Pump Tryckluftsdriven pump 3:1 24G577 Sugsidan Sugrörsats för 1/1-fat, 2,0 m slang 1 st Utlopp Utloppsslang 1,5 m ansl gänga inv G3/4" i kulventil 1 st Luft 1/4 inv. Naken, vi rekommenderar  FR1/SATS Fäste Väggfä ste ingår...
Available
Elektriska pumputrustningar

Dieselpumputrustning 30l/min 12V komplett

CE8640
3 705,00 kr (C)
Komplett 12 Volts dieselpumputrustning för fat med 4 meter anslutningskabel. 6 meter utloppsslang. Pistolventil. 30 liter/min. Integrerad handpump för priming. Pumpen klarar diesel och biodiesel. 2&#34; och M64x4 fatanslutning som passar många fat på marknaden. OBS!Bilden är en exempelbild med digitalmätare. Digitalmätaren är ett tillbehör och köpes separat.
Available
Handdrivna pumputrustningar

Pumputrustning för 20 liters hink med vagn

COP-25V
1 970,00 kr (A)
Pump, inkl. fäste för 16-20 liter standardhink. Hållaren kan anpassas inom Ø-områdena 290 - 345 mm. Pumpen är speciellt anpassad för tjockare oljor typ SAE 80/90 och liknande. Utrustningen är monterad på vår vagn 12-2205,
Available
Tankstationer

Dieselutrustning Cube 90 MC 2.0

SSMD-111
21 690,00 kr (D)
Ta kontroll över era Dieseltankningar​Senaste generationens tankstation SSMD. Pumputrustningen med uppföljning av förare och fordon. Pumpen startar först när kod eller tag registreras. En administratör tilldelar dessa förar- och fordons koder/taggar. Även körda kilometer kan registreras vilket gör att man kan använda systemet för sin Ecodriving. Minnet...
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 16 liters behållare

33016
3 695,00 kr (A)
Komplett utrustning inkl. behållare med bärhandtag och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med oljeventil. Behållaren fylls med tryckluft ( max 10 bar ). Påfyllningstratt ingår.*Kapacitet med SAE 80W/140 olja vid +40 C.
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 25 l/min 95 l tank

GM-519
14 535,00 kr (C)
Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex. avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblandningsvätskan. Den färdigblandade vätskan samlas i tanken som är försedd med nivåreglering. Membranpumpen pumpar iväg den färdigblandade...
Available
Vakuumsugar

Maskintömmare vakuum för fatmontage

ME200-W
5 595,00 kr (C)
Maskintömmaren är en vätskesug som suger direkt till ett standardfat. Vacuumpumpen monteras i fatets 3/4” hål och sugslangen med tillbehör i 2” hålet. Anslut tryckluft och utrustningen är klar att användas. Suglansen skall vara placerad under vätskeytan för att få ett bra resultat. Sugkapacitet vatten ca 90 liter/min. Ingående lufttryck ca 2-6 bar. Max...
Available
Handdrivna pumputrustningar

Fettpumputrustning för 16-20kg:s plåthink ev plast

FP-16
1 600,00 kr (A)
Fettpump med bärhandtag för standard 16-20 kgs plåthink Ø 290-310 mm, höjd max 400 mm. 1,5 m 1/4" högtrycksslang med 4-backsmunstycke ingår samt fatloc k och följelock. Arbetstryck 240 bar. Pumprör Ø 25 mm. Kapacitet ca 1,2 g/sl ag.
Available
Elektriska pumputrustningar

Oljepumputr el pump för IBC förinställbar mätare

CONT1-ELFM
13 420,00 kr (A)
Pumputrustning med elektrisk 230V pump med containerfäste, komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan. Utloppsslang 5 meter med förinställbar digital mätare.För detaljerad specifikation sePump: Viscomat-70Handtag: 24F890
Available
Tankstationer

Piedestal till Cube

SSMD-112
2 225,00 kr (D)
Piedestal till SSMD-110 och SSMD-111OBSDen nedtonade pumputrustningen ingår inte med piedestalen.
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 24 liters behållare

33024
3 935,00 kr (A)
Komplett utrustning inkl. behållare med hjulställning och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med oljeventil. Behållaren fylls med tryckluft ( max 10 bar ). Påfyllningstratt ingår.*Kapacitet med SAE 80W/140 olja vid +40 C.
Available
Blandningspumpar

Blandningsutr. med membranpump 20 lit/min

RF-527
18 375,00 kr (C)
Blandningsutrustning i rostfritt stål!Injektorblandaren används för blandning av olika vätskor t.ex avfettning, microemulsioner, glykol, spolarvätska etc. Injektorn ansluts till lokalens vattenledningsnät samtidigt som sugslangen ansluts till inblandningsvätskan. Den färdigblandade vätskan samlas i tanken som är försedd med nivåreglering. Membranpumpen...
Available
Handdrivna pumputrustningar

Fettpumputrustning 16-20 kg:s förpackning

FP-16E
2 745,00 kr (A)
Robust handdriven fettpump för smörjunderhåll och service inom sektorerna fo rdon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri. Utrustningen är lä tt att bära. Bärhandtaget är integrerat i pumpen. 2 m 1/4" slang med hydrau l iskt munstycke ingår. Pumprör Ø 32 mm. Passar plast & plåthink Ø 300-335 mm 16-20 kgs förpackning med maxhöjd om 380 mm....
Available
Vakuumsugar

Oljesug elektrisk, automatisk

PF-501
9 470,00 kr (C)
Automatisk sugpump 230 V, 750 Watt med vakuummeter för sugning av spillolja ur fordon typ bilar, båtmotorer m.m. Utrustningen bör användas vid oljetemp eraturer om ca. +60°C till +80°C. Anslut en sugsond passande det bilmärke du ska suga ur olja. Tryck på knappen och pumpen startar att suga till dess at t det är tomt,varefter pumpen stannar...
Available
Elektriska pumputrustningar

Oljepumputr el pump för IBC digital mätare

CONT1-ELM
12 120,00 kr (A)
Pumputrustning med elektrisk 230V pump med containerfäste, komplett med alla anslutningsdetaljer på sugsidan. Utloppsslang 5 meter med digital mätare.För detaljerad specifikation sePump: Viscomat-70Handtag: 24F887
Available
Tankstationer

Väggfäste till Cube

SSMD-113
360,00 kr (D)
Väggfäste till SSMD-110 och SSMD-111
Available
Oljepåfyllare

Oljepåfyllare 65 l tryckluftspump, digitalmätare

35265
9 675,00 kr (C)
Komplett utrustning inkl. behållare med bärhandtag. Pump 3:1 och 2 m 1/2&#34; utloppsslang med digitaltmätare. Utrustningen är anpassad för påfyllning av oljor upp till SAE 240. Påfyllningstratt ingår.*Kapacitet med SAE 80W/140 olja vid +40 C.
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Komplett enhet för fyra oljor och spillolja

99-0004
61 255,00 kr (D)
Komplett enhet mobil eller stationär för fyra oljor och spillolja med uppsamlingskärl med plats för 4 fat.Stapelbar metall konstruktion i pulver lackerat stål. (Max 3 enheter på höjden.)Består av: - 4 st tryckluftsdrivna pumpar graco 24G583 för helfat. 5 års garanti - 1 St membranpump Graco/husky 241906 - 4 st slangvindor Fabrikat Raasm  OL300 1013med ½...
Available
Vakuumsugar

Vakuumpumputrustning för fat.

S-29011
8 065,00 kr (C)
Komplett utrustning bestående av pump 22082 med kulventil och nålventil för reglering av luftflöde. Anslutningsslang för luft (inkl. snabbkoppling) samt en sugslang (L=2000mm) med en komplett snabbkoppling T2100V-1 och T2100H-3/4 med en inv. G3/4&#34; gänga, för anslutning till spilloljekärra eller spilloljevagn när du vill suga över olja till ett...
Available
Elektriska pumputrustningar

Dränkpump Diesel 24 V

D24-DP
3 240,00 kr (C)
Dränkbar pump med stickpropp typ cigguttag. Utloppsventil 2,5 meter slang från krympslangen. Krympslangen är 1,5 meter med pumpen längst ner. Diameter pump 40 mm.Avsedd för: - Diesel
Available
Vakuumsugar

Sugsondssats för ME200-W

SME-200
1 715,00 kr (C)
Sugsondssats för ME200-W, för sugning av spillolja genom oljestickans hål. Flexibla sugsonder Ø 5,6,8 mm samt fasta sugsonder 6 och 8 mm ingår. Sugslang L=1,5 m.
Available
Elektriska pumputrustningar

Pumputrustning 230V för helfat

FAT1
8 065,00 kr (A)
Komplett utrustning för fat med en elektrisk 230 Volt pump. Välj bland rekommenderade tillbehör nedan.För detaljerad specifikation sePump: Viscomat-70
Available
Oljepåfyllare

Pumputrustning 6L liters behållare, bärbar

OP-8
2 120,00 kr (A)
Komplett utrustning inkl. 6 liters behållare med integrerat fotstöd. Handtag i pumpen samt 2 m 3/8&#34; utloppsslang med utloppspip. Utrustningen är anpassad för påfyllning av oljor. Lätt att fylla på.
Available
Tryckluftdrivna pumputrustningar

Oljepumputrustning för IBC 3:1 pump

CONT1
6 590,00 kr (A)
Komplett utrustning för IBC-container med en tryckluftsdriven 3:1 pump från Graco. Utrustningen innehåller upphängningsfäste och komplett utrustning på sugsidan. Vi lämnar 5 års garanti på pumpen. Filterregulatorsats rekommenderas som tillval, för att enkelt reglera pumpen.IBC-fatet ingår ejFör specifikation på pump se 24G577Sätt ihop utrustningen med...
Available
Vakuumsugar

Spillvac vakuum vätskesug för montage på fat

SV200-W
10 410,00 kr (C)
Spillvac är en våtsug avsedd för att suga upp icke dammande industriavfall.Monteras direkt på ett standardfat. Det är viktigt att plåtfatet man använderär i bra kondition och utan skador, för att eliminera risken att det sugs ihopav det vacuum som bildas. Kapacitet vatten ca. 80 liter/min. Luftförbrukningca. 1000 liter/min. Ingående lufttryck ca. 2-6 bar....
Available
Elektriska pumputrustningar

Diesel/bensinpumputr. 40 l/min, 12V med sugrör

FMP-12
6 510,00 kr (C)
Pumputrustning av kugghjulspump med on/off brytare. Inbyggd by-pass. Avsedd för bensin, diesel, fotogen, Bio diesel (B20). Utrustningen är försedd med 3,0 m ID Ø 20 mm utloppslang och manuell utloppsventil med svivel. Motor i explosionssäkert utförande. Skyddsklass IP 54. Max sughöjd ca. 3-4 m. Avsedd för max 30 minuter kontinuerlig drift.EX och ATEX...

Germ.se använder cookies för att sidan ska visas korrekt
för dig som besökare. Fortsätter du använda våra
tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen
av cookies, i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer